קפיץ לכל בע"מ, תעשיית קפיצים טכניים:

 לתעשייה
לביטחון
לרכב
לחקלאות
לטקסטיל

מפעל מאושר על ידי רפאל, משרד הביטחון, אלביט מערכות, מולטילוק, חיל הים ועוד.