טבלת חומרים

 
 


 

 
חומר
מפרט
1.
פלב"מ302, ST.ST
SPRING
TEMPER
ASTM-A313
QQ-W-423, COND.B.
AMS5688
2.
MUSIC
WIRE
COLD DRAWN
ASTM-A228
AMS 5112
DIN 17223
3.
אחר
 
 
OSI
No.
Common
Trade Names
SAE/
AISI
ASTM
AMS
British
BS
German
DIN
Fatigue
Applications
Relative
Strength
Max
Service
Temp oC
Spring Strip(טרס)
Medium Carbon
Steel Strip
1065
A682
A684
5115
5770,Part 2
CS60,CS70
17222,
1.1230
Fair
Medium
120
.4
Medium Carbon
Steel Strip
1074
1075
A682
A684
5120
5770,Part 2,
CS70,CS80
17222,
1.1210
Good
High
150
.5
High Carbon
Steel Strip
1095
A682
A684
5121
5122
5770, Part 2
CS95
17232,
1.1274
Excelent
High
150
.6
Stainless Steel
 
 
 
 
 
 
 
 
.7
Austentic
30301
30302
30316
A167
301
302
316
5517
5516
5770 Pt4
301S21
302S25
316S16
17224,
1.4310
1.4300
1.4401
Good
Medium
315
.8
17-7 PH
 
 
5528
5529
Spring Temper
 
17224,
1.4568
Good
High
370
.9
Copper Berylliom
CA-172
B194
#172
4530(AT)
4532(1/2HT)
2870
CB101
17666,
2.1247.55
Excelent
High
125
.10
Phosphor
Bronze
CA-510
B103
#510
4510
Spring
Temper
2870
PB102
17662,
2.1030.39
Good
Medium
80
.11
*Stock Materials
**Valve Spring Quality
 
 
יבוע
ASTMB633  אבץ
A
SC1 מקירון 5
אבץ ללא פסיבציה
.1
B
SC2 8 מקירון
אבץ עם פסיבציה צהובה
.2
C
SC3 12 מקירון
אבץ עם פסיבציה לבנה
.3
D
SC4 25 מקירון
אבץ פוסטפסיבציה
.4
 
 
יבוע
QQZ325  אבץ
E
25 מקירון  SC1
אבץ ללא פסיבציה
.5
F
 13 מקירון  SC2
אבץ עם פסיבציה צהובה
.6
G
SC3 ןוריקמ 5
אבץ פוסטפסיבציה
.7
 
 
יבוע
*QQP416קדמיום
H
 25 מקירון SC1
קדמיום ללא פסיבציה
.8
I
 13 מקירון SC2
קדמיום עם פסיבציה צהובה
.9
J
 5 מקירון SC3
קדמיום עם פסיבציה לבנה
.10
מזיק לסביבה - השימוש בו רק במקרה של שימוש ימי וחוסר ברירה))*
 
K
 
פסיבציה לנירוסטה QQP35
.11
 
 
אחר
.12
 
גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר